Tumblelog by Soup.io
 • legilimencja
 • chiverly
 • little-kilroy
 • anielcia
 • practicaljoke
 • foxgallagher
 • rollinsonowa
 • hawkeyes
 • marjarii
 • MissPunchline
 • adora-belle
 • pyzamazowiecka
 • Reykjavik
 • magdabu
 • asafeather
 • jakzwyklesilnieusmarkana
 • AbbieandtheAbyss
 • lavey
 • Carrere
 • souyon
 • midnightpalace
 • the-lady-door
 • peekaboo
 • lost-in-space
 • vicious-circle
 • fromheretoeternity
 • bzdurnik
 • hedahe
 • elinela
 • AinsworthCass
 • awakened
 • givemecigarette
 • nictuniema
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • gdziebezkapci
 • satyrlane
 • day11shadow
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted byMartwa13selseyvoukskaaryfikaacjaaduszygotarinaweruskowasweetnothinggmodalna
Wiem jedno...Bez Ciebie świt jest mordęgą.
Reposted byakwardskaaryfikaacjaaduszysweetnothinggmodalna
Przekonaj mnie, że warto uśmiechać się do pustki po lewej stronie chodnika...
Reposted byakwardMartwa13Izzy721voukgotarina
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadreams-come-true dreams-come-true
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viadreams-come-true dreams-come-true
Tam na tej sali,  jestem szczęśliwa.

Reposted frommodalna modalna
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
Reposted fromamelinowa amelinowa viamodalna modalna
Czuję naraz nic i wszystko, i to najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałam.
— Anna Todd - "After. Bez siebie nie przetrwamy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
8227 d0cb 500
"Najlepszy" najlepszym filmem mijającego 2017 roku! ♥
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viaelala elala
4770 1550 500
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viapersona-non-grata persona-non-grata
Reposted frombiru biru viaels els
5109 1faa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaels els


You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viamarvelmovies marvelmovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl