Tumblelog by Soup.io
 • legilimencja
 • chiverly
 • little-kilroy
 • anielcia
 • practicaljoke
 • foxgallagher
 • rollinsonowa
 • hawkeyes
 • marjarii
 • MissPunchline
 • adora-belle
 • pyzamazowiecka
 • Reykjavik
 • magdabu
 • asafeather
 • jakzwyklesilnieusmarkana
 • AbbieandtheAbyss
 • lavey
 • Carrere
 • souyon
 • midnightpalace
 • the-lady-door
 • peekaboo
 • lost-in-space
 • vicious-circle
 • fromheretoeternity
 • bzdurnik
 • hedahe
 • elinela
 • AinsworthCass
 • awakened
 • givemecigarette
 • nictuniema
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • gdziebezkapci
 • satyrlane
 • day11shadow
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
2175 815b 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
9151 58d0
Reposted fromrof rof viaeirena eirena
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— suzanne collins.
Reposted fromappreciation appreciation viaselsey selsey
9323 4f59
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted fromewelina ewelina viaoutofmyhead outofmyhead
2141 dc38
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaboladesabao boladesabao
Reposted fromgaf gaf viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted frompzyko pzyko viabitchiloveyou bitchiloveyou
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viapaperman paperman

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
7060 bc05
Reposted fromipo ipo viabanshe banshe
6768 a5f6
Reposted fromEtnigos Etnigos vianecropixie necropixie
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viabezkonserwantow bezkonserwantow
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
2978 b980
Reposted fromrof rof viaXavax Xavax
4247 fd78
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl